Vauhdittamo Vipuvoimaa Eu:lta, ELY-keskus mobiili Vipuvoimaa Eu:lta, ELY-keskus

Yrityspiste

19.5.2020

Yrityspiste on työllisyystoimijoiden verkosto. Yrityspisteen kautta yrittäjä voi yhden puhelinnumeron kautta välittää Lahden ja koko seudun työllisyyspalveluverkostolle työntekijätarpeensa. Samalla tavalla hoituvat myös yrityksen kehittämiseen liittyvät kysymykset.

YrityspisteYrityspiste sai alkunsa tahtotilasta tarjota työnantajille/yrittäjille palvelua yhden luukun periaatteella. Vauhdittamon henkilöstö lähti edistämään hankkeen puitteissa palvelun syntymistä. Yrityspisteen palvelu konkretisoituu yhteen puhelinnumeroon, johon vastataan Vauhdittamossa. Käytännössä puhelinnumero on sama kuin Vauhdittamon puhelinnumero. Tulevaisuudessa puhelinnumeroksi vaihtuu oma vain Yrityspisteen käytössä oleva puhelinnumero. Puhelinnumeron lisäksi luotiin sähköpostiosoite yrityspiste@lahti.fi, johon jokaisella Vauhdittamon henkilökuntaan kuuluvalla on pääsy. Tämä takaa sen, että jokaiseen viestiin reagoidaan mahdollisimman nopeasti.

Yrityspisteen toiminta perustuu verkostomaiseen työskentelyyn. Vaikka palvelua koordinoidaan Vauhdittamosta käsin, on palveluverkosto huomattavasti laajempi kuin vain Vauhdittamo. Palvelua mallintaessa keskeistä onkin sitouttaa eri toimijat mukaan yhteistyöhön. Vauhdittamon lisäksi palvelussa on mukana Lahden kaupunki, Lahden seudun kehitys LADEC, Hämeen TE-toimisto, Ohjaamo Lahti sekä useita muita työllisyystoimijoita. Organisaation mukana oleminen Yrityspiteessä tarkoittaa toimintaan sitoutumista kaikella tasolla. Organisaatio nimeää vastuuhenkilön, joka toimii organisaation edustajana, yhdyshenkilönä ja viestinviejänä Yrityspisteen verkostossa.

Yrityspisteen toiminta on keskittynyt tähän asti rekrytointiapuun sekä yrityksen perustamiseen ja kehittämiseen liittyvään neuvontaan, mutta potentiaali on valtava. Yrityspisteestä toivotaan muodostuvat kokonaisvaltainen yrityksille suunnattu yhden luukun palvelu, joka toimisi yrittäjän ensimmäisenä kontaktipisteenä, koskipa hänen asiansa mitä tahansa yritystoimintaan tai sen kehittämiseen liittyvää. Tulevaisuudessa Yrityspisteen toimintaan toivotaan tiiviimpää sitoutumista myös muista kaupungin yksiköistä, palveluun voisi sisältyä esimerkiksi ohjausta ja neuvontaa kaavoitus- ja tonttiasioissa.

Yrityspisteen toimintaa ohjaa ajatus asiakaskeskeisestä palvelusta. Tavoitteena on, että yrittäjälle riittää yksi puhelu, jossa hän ilmaisee tarpeensa. Yrityspisteen puhelimeen vastaaja ottaa asian hoitaakseen ja varmistaa, että yrittäjän suuntaan ollaan yhteydessä sen asiantuntijan toimesta, jonka työn piiriin asia kuuluu. Puhelimeen vastaava henkilö siis tekee eräänlaisen alkukartoituksen tilanteesta. Esimerkiksi rekrytointiin liittyvissä asioissa puhelimessa kartoitetaan, millaisesta tehtävästä on kyse, millaista henkilöä etsitään, miten asiasta tiedottaminen hoidetaan, toimiiko yrityspiste välikätenä hakijoiden kokoamisessa vai tapahtuuko haku suoraan työnantajalle, miten haastattelut järjestetään jne.

Yrityspiste ei ole varsinainen fyysinen piste vaan verkoston toimintamalli. Tiedonvälittämisen avuksi verkoston on ottanut käyttöön sähköisen alustan. Yrityspiste hyödyntää tässä Slack-työkalua, joka on ilmainen selainpohjainen yhteistyöalusta. Tätä neutraalia, organisaatioista irrallaan olevaa alustaa hyödynnetään toimeksiantojen hallinnoinnissa sekä muussa yhteisessä tiedottamisessa. Slackissa hyödynnetään sen tarjoamaa kanavarakennetta, jossa yksi kanava on tarkoitettu yleiseen tiedottamiseen ja toimeksiannoille luodaan omat kanavat.  Tämä edesauttaa käytettävyyttä, kun yleinen tiedotuskanava pysyy selkeänä eikä täyty yleisestä keskustelusta. Koska alusta on kolmannen osapuolen omistama ei alustalle ikinä julkaista työnhakijoita koskevia tietoja. Alustaksi valikoitu Slack sen helppouden ja rakenteen vuoksi, mutta työkaluksi sopisi yhtä hyvin esimerkiksi Microsoft TEAMS. Tärkeintä on, että alusta on toimiva ja selkeä, ja alustalla toimimiseen on luotu selkeät pelisäännöt.