Vauhdittamo Vipuvoimaa Eu:lta, ELY-keskus mobiili Vipuvoimaa Eu:lta, ELY-keskus

Verkoston rakentaminen ja ylläpitäminen

19.5.2020

Vauhdittamon hanketyöntekijät aloittivat työnsä 1.10.2017. Palvelupisteen tilat saatiin käyttöön 1.11.2017. Ensimmäinen kuukausi ilman tiloja käytettiin hankkeen suunnitteluun, olennaisen verkoston hahmottamiseen ja haltuun ottamiseen. Käytännössä tämä tarkoitti vierailuja keskeisten yhteistyökumppaneiden luona. Kutsuimme itsemme kylään, kyselimme toiveita hankkeen toteutuksen ja yhteistyön suhteen. Tämä jakso oli olennaisen tärkeää hankkeen hyvän startin kannalta. Teimme itsemme tutuiksi ja pääsimme kasvokkain juttelemaan mieltä askarruttavista kysymyksistä.

fläppi toimijoista”Hei,
Lahden kaupungin työllisyyshanke Vauhdittamo (ESR) on päässyt vauhtiin! Vauhdittamo on 30 vuotta täyttäneille työnhakijoille suunnattu palveluverkosto, joka tarjoaa mahdollisuuden työnantajien ja osaajien joustavalle kohtaamiselle. Yhden luukun palvelupisteen esikuvana toimii alle 30-vuotiaille rakennettu ja vakiintumassa oleva Ohjaamo Lahti. Vauhdittamon hankepäällikkönä toimii Susanna Holopainen ja hankekehittäjinä Katri Lepola ja Joonas Liimatainen.

Tulisimme mielellämme vierailulle kuulemaan xxxx-hankkeesta ja kertomaan lisää Vauhdittamon toiminnasta ja tavoitteista. Koska saisi tulla kylään? Olisiko sinulla/teillä esimerkiksi tällä tai ensi viikolla aikaa?”

 

 

 

 

Kokosimme kyläilykierroksen ja aikaisempien kontaktien perusteella uutiskirjejakelulistan ja ensimmäinen uutiskirje lähetettiin marraskuussa 2017.         

Vauhdittamo uutiskirjeKutsuimme uutiskirjeessä yhteistyökumppanit ideointiglögeille, jotka pidettiin 5.12.2017 ja 8.12.2017 Tarjosimme glögiä ja keräsimme yhteistyökumppaneilta ideoita eri muodoissa: seinille sai kirjoittaa toiveita toimenpiteistä, hahmottelimme Vauhdittamon sosiogrammia/verkostokarttaa  ja kaikin tavoin pyrimme antamaan äänen yhteistyökumppaneille. Glögeillä kävi yhteensä noin 70 vierasta tutustumassa tiloihin ja tekijöihin.

 

 

              

 

 

 

 

 

Verkoston ylläpitäminen, toimintaan sitouttaminen ja innostaminen vaatii arjessa paljon vuorovaikutusta: päivystäjien kanssa juttelua, ajatusten vaihtoa ja ideoiden pallottelua. Tämän arkisen, jatkuvan kanssakäymisen lisäksi olemme kutsuneet Vauhdittamon verkostoa yhteen tasaisin väliajoin. Tässä esimerkkejä verkoston yhteen saattamisen tavoista ja muista yhteydenpidon tavoista:

Vauhdittamon kevätjuhla

Kuusenkoristajaiset kutsu

 Vauhdittamon kevätjuhlakutsu

Kutsu vauhdittaja kylään -kampanja

rahoittajan logot