Vauhdittamo Vipuvoimaa Eu:lta, ELY-keskus mobiili Vipuvoimaa Eu:lta, ELY-keskus

Palvelumuotoilu hanketyössä

18.5.2020

Kenelle Vauhdittamo on suunnattu? Mikä on palvelulupauksemme? Mitkä ovat keskeisiä arvojamme, joista pidämme kiinni? Muun muassa tällaisia kysymyksiä olemme työstäneet pitkin hanketta tiimin kesken ja yhteistyökumppaneita apuna käyttäen.

HANKKEEN KÄYNNISTYSVAIHE

Hankkeen ensimmäinen kuukausi toimittiin ilman toimitiloja. Tämä aika hyödynnettiin kyläilemällä yhteistyökumppaneiden luona sekä pohtimalla perusteellisesti hankkeen toimintaperiaatteita ja arvoja. Työtä tehtiin tiimin kesken ja myös ulkopuolista apua käyttäen. Saimme arvokasta ulkopuolista näkökulmaa Lahden seudun kehitys LADECista, palvelumuotoilun asiantuntija Anna Palokankaalta.

palvelumuotoilu

palvelumuotoilu2  palvelumuotoilu3

palvelumuotoilu4 Palvelumuotoilija Anne Palokangas

Keskeiset arvot ja toimintaperiatteet, jotka hankkeen alussa muotoiltiin ja joihin aina palataan, ovat:

 • työttömyys voi koskettaa ketä tahansa
 • sellaista palvelua, jota itsekin käyttäisin, jos / kun olen joskus työtön
 • arvokas kohtaaminen, ystävällinen ja rento palvelu
 • palvelu olen minä: autan tässä hetkessä niin pitkälle kuin pystyn
 • palvelua näissä asioissa: töihin ja opiskelemaan

YHTEISTYÖKUMPPANIT PALVELUMUOTOILUSSA

Olemme tasaiseen tahtiin testanneet ajatuksiamme ja toimintamallejamme yhteistyökumppaneilla ja pyytäneet heitä mukaan ideoimaan entistä parempaa Vauhdittamoa. Olemmeko oikealla tiellä? Mitä vielä haluaisit Vauhdittamoon? Mihin suuntaan palvelua pitäisi viedä? Yhteistyökumppaneiden kanssa toimimisesta kerrotaan enemmän Verkoston rakentaminen ja ylläpitäminen -osiossa. Ensimmäiset ideointiglögit ja avoimet ovet pidettiin jo joulukuun alussa 2017. Meillä oli tyhjät huoneet ja seinät täynnä yhteistyökumppaneiden ideoita.

verkostokartta luonnos

Kaikkiin verkoston kanssa kokoontumisiin on sisältynyt kuulumisten vaihdon lisäksi myös yhteistä työskentelyä erilaisin keinoin. Erityisesti kevätjuhlat / väliseminaarit 2018 ja 2019 ovat olleet palvelumuotoilun kannalta keskeisiä pysähdyksiä ja välitilinpäätöksiä: miten on mennyt ja miten tästä jatketaan?

Kevätjuhlassa 2018 toteutettiin akvaariopalaute ns. suljetun akvaarion menetelmällä.
Toteutus:

 • viisi tuolia ympyrässä, viisi keskustelijaa kerrallaan
 • kaikki halukkaat istuvat vuorollaan tuoleille keskustelemaan, noin viisi minuuttia/ryhmä à ryhmä vaihtuu kerralla uuteen
 • sisäkehä keskustelee, ulkokehä seuraa, kuuntelee ja siirtyy vuorollaan keskustelemaan
 • kun ryhmän keskustelu luontevasti loppuu, on aika vaihtaa porukkaa
 • Tavoite: rehellinen keskustelu, omien näkökulmien esiin tuonti, dialogi, toisten kuunteleminen, läsnäolo ja keskusteluun keskittyminen –> toiminnan kehittäminen

Akvaariokeskustelun kysymyksenasettelu oli seuraavanlainen:

 1. Miten työllisyys- ja koulutustoimijoiden yhteistyö toimii Lahdessa?
 2. Mikä rooli Vauhdittamolla on yhteistyön ylläpitämisessä ja kehittämisessä? Mitä voisimme tehdä paremmin?
 3. Vapaa sana: mitä haluan tässä hetkessä sanoa Vauhdittamolle ja yhteistyökumppaneilleni

Keskustelu nauhoitettiin ja kooste siitä toimitettiin osallistujille sekä seuraavan uutiskirjeen liitteenä.

Kevätjuhlassa 2019 kokeilimme sanapilvityöskentelyä Mentimeter -työkalulla (www.menti.com)

Teemana oli yhdessä tekeminen ja tehtävänanto seuraava:

 Mitä yhdessä tekeminen on? Mitä se vaatii onnistuakseen? Mitä eroa on yhteistyöllä ja yhdessä tekemisellä? Mitä yhdessä tekemisen esteitä olet kohdannut? Millaisen toimijan kanssa teet mielelläsi yhdessä asioita?

akvaariokeskustelua
 

Työskentelyn tuloksena saatiin aikaan tällainen sanapilvi:

sanapilvi

rahoittajan logot