Vauhdittamo Vipuvoimaa Eu:lta, ELY-keskus mobiili Vipuvoimaa Eu:lta, ELY-keskus

Oppilaitosyhteistyö

11.5.2020

Oppilaitosyhteistyö ja koulutustoimijoiden verkoston toiminta osana vauhdittamoa 

Jo Vauhdittamon alkumetreillä oli selvää, että haluamme koulutusohjauksen ja neuvonnan tiiviisti osaksi Vauhdittamon viikkorytmiä. Osaavan työvoiman saatavuus on keskeinen menestystekijä Lahden työllisyyslukujen kohentamiseksi, ja opiskelu on monelle työnhakijalle ratkaiseva askel kohti uutta työtä. Päijät-Hämeen alueella on toiminut jo pitkään Opin Ovi –verkosto, joka on hankekauden jälkeen jäänyt elämään.

http://www.opinovi.fi/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=120&Itemid=428&lang=fi

Opin Ovi –verkosto on järjestänyt esimerkiksi TE-toimistopäivystyksiä, koulutustoreja ym. toimintaa Päijät-Hämeen alueella. Vauhdittamon ideana oli lähteä jatkamaan ja kehittämään tätä toimintamallia. Tämä oli myös Opin Ovi –verkoston oma toive, jonka he toivat ilmi ensimmäisessä yhteisessä tapaamisessamme lokakuussa 2017.

Koulutuskeskiviikkopäivystykset

Lähdimme yhdessä verkoston kanssa suunnittelemaan yhteistyötä parin palaverin verran ja heti palvelupisteen auettua helmikuussa 2018 meillä oli lukujärjestyksessä koulutuskeskiviikko klo 12-15. Oppilaitokset ovat päivystävät Koulutuskeskiviikossa omien resurssiensa mukaisesti. Vakiopäivystäjänä on ollut alusta alkaen Koulutuskeskus Salpauksen opinto-ohjaaja. Vauhdittamosta luotiin Opin Ovi –verkostolle yhteinen googlekalenteri, johon päivystysvuorot on merkattu. Päivystysvuoro tarkoittaa sitä, että oppilaitoksen edustaja on paikalla Vauhdittamossa sovitun ajan ja valmiina auttamaan ilman ajanvarausta palvelupisteessä asioivia koulutukseen hakeutumisen kysymyksissä. Kesällä 2018 sovimme, että ne koulutustoimijat, jotka päivystävät Vauhdittamossa harvemmin, keskittävät päivystyksensä kuukauden ensimmäisille keskiviikoille. Tällöin on koetettu voimakkaammin markkinoida Vauhdittamon koulutusneuvontaa erilaisin tempauksin, esimerkiksi näin:

Back to School, 5.9.2018

http://www.vauhdittamolahti.fi/ajankohtaista/back-school-vauhdittamon-koulutuskeskiviikon-syysstartti-592018-klo-12-15

Työnhaun ja opiskelun vauhtiviikko, helmikuu 2019
https://www.vauhdittamolahti.fi/ajankohtaista/tyonhaun-ja-opiskelun-vauhtiviikko-4-822019

Keskiviikkona 6.2.2019 klo 12-15: Koulutusneuvontaa ja kuumaa kaakaota – Vauhdittamo markkinoilla Aikuisena opiskelemaan?

Vauhdittamon koulutuskeskiviikko jalkautuu Lanun aukiolle. Hörppää kanssamme kaakaot koulutusneuvonnan äärellä. Ohjausta ja neuvontaa tarjoavat: Koulutuskeskus Salpaus, Lahden yhteiskoulun aikuislukio, Suomen Diakoniaopisto, Itä-Hämeen opiston lukio, Lahden kansanopisto, Päijät-Hämeen kesäyliopisto ja Oppimisen olohuone

Opo lanunaukiolla

TE-palveluiden ammatinvalintapsykologipalvelu on sidottu myös koulutuskeskiviikkopäivystyksiin. Alkuun sekin palvelu toimi ilman ajanvarausta, mutta tämä koettiin ongelmalliseksi. Avun tarvitsijoita oli jonoksi asti, mikä hankaloitti psykologin työtä. Siirryimme melko pian ajanvarauskäytäntöön ammatinvalintapsykologipalvelun osalta. Parhaasssa tapauksessa ammatinvalintapsykologin juttusilla käynyt asiakas on voinut samalla käyntikerralla hyödyntää oppilaitosten tarjoamaa koulutusohjausta.

Koulutustoimijoiden verkoston koordinointi

Heti, kun Vauhdittamo-hanke alkoi, OpinOvi -verkostosta nousi toive, että Ohjaamo ja Vauhdittamo ottaisivat verkoston koordinoinnista vastuuta. Tähän asti yhteistyön ylläpitäminen oli ollut oppilaitosten aktiivien vastuulla oman työn ohessa, ja tämä koettiin liian raskaaksi. Virallinen päätös asiasta tehtiin kokouksessa 30.10.2018.

Koordinointivastuuseen kuuluu:

  • kokousten (2-3 vuodessa) organisointi: koolle kutsuminen, esityslista puheenjohtajuus ja muistion kirjoittaminen
  • tapahtumien organisaattorina toimiminen (markkinointi, käytännön järjestelyt)
  • yhteystietolistan ylläpitäminen (avainhenkilöt joka oppilaitoksesta)

Kokousrytmi on seuraava:
- tammikuussa vuoden aloituspalaveri: kevään tapahtumien käytännön toteutuksen suunnittelu
- huhtikuu: miten kevät mennyt, palaute tapahtumista ja päivämäärien lukkoon lyöminen syksylle
- alkusyksy: mikä toteutuu, missä mennään? Kauden aloitustapahtuma, syksyn startti.
- marras-joulukuu: vuoden summaus ja katse kevätkauteen

Tapahtumat ja tempaukset

Yksi iso yhteistyön muoto on ollut koulutukseen liittyvien tapahtumien järjestäminen Ohjaamon, Vauhdittamon ja oppilaitosten yhteistyönä. Vauhdittamon omat rekrytapahtumat ovat olleet usein myös koulutusinfotapahtumia, ”kouluttaudu ja työllisty” -teemalla. Olemme pyytäneet oppilaitosten edustajia mukaan tapahtumiin vastailemaan koulutuskysymyksiin ja markkinoimaan oman oppilaitoksensa tarjontaa.

Vauhdittamon aloittaessa toimintansa oppilaitosten verkoston toiveena oli, että järjestäisimme mieluummin isoja yhteistapahtumia kuin monia pieniä omia tempauksia: enemmän laatua kuin määrää. Yhdessä tekemiseen on ollut kova tahto ja toimiminen verkostossa on ollut sujuvaa, mutkatonta ja tehokasta. Vauhdittamon ja Ohjaamon koordinointivastuu verkostosta on helpottanut oppilaitosten edustajien työtaakkaa ja olemme pystyneet esimerkiksi panostamaan tapahtumien markkinointiin eri tavalla. Tällä yhteistyöllä olemme saaneet systemaattisuutta ja laatua tapahtumien järjestämiseen ja koordinointiin.

Tässä muutama esimerkki yhteistyössä järjestämistämme tapahtumista:

Verhoilupäivä 13.6.2018

verhoilupäivä verhoilupäivä_mainos

Kokenut osaaja 27.11.2019

http://www.vauhdittamolahti.fi/ajankohtaista/kokenut-osaaja-uratapahtuma-lahden-sibeliustalolla-marraskuussa

Kokenut_osaaja_oppilaitostoimijat

Muita tempauksia ovat olleet esimerkiksi

Vielä ehtii -tapahtuma 8.8.2019 Lahden pääkirjastolla:
https://www.vauhdittamolahti.fi/ajankohtaista/viela-ehtii-torstaina-882019-klo-13-16-lahden-paakirjastolla

Vielä ehtii -tapahtuma

Innostu! Opiskele! Työllisty! -tempaus
4.9.2019 Kauppakeskus Triossa:

https://www.vauhdittamolahti.fi/ajankohtaista/innostu-opiskele-tyollisty-492019-klo-13-15-kauppakeskus-triossa

vielä ehtii -tapahtuma

Lahti on oppijan kaupunki -tapahtuma 2019 ja 2020

Verkoston isona toiveena alusta alkaen on ollut järjestää laadukas messutyyppinen koulutustapahtuma kevään yhteishaun aikaan. 2019 järjestimme ensimmäisen kerran Lahti on oppijan kaupunki -tapahtuman Kauppakeskus Triossa ja jatkoimme perinnettä maaliskuussa 2020 yhä kehittyneellä ohjelmalla. Toivottavasti Lahti on oppijan kaupunki -tapahtuma jatkaa perinteenä myös keväällä 2021.

Lahti on oppijan kaupunki -mainos

Lahti on oppijan kaupunki -tapahtumamainos

Rahoittajien logot