Vauhdittamo Vipuvoimaa Eu:lta, ELY-keskus mobiili Vipuvoimaa Eu:lta, ELY-keskus

Markkinointi

6.5.2020

Vauhdittamo ESR -hanke käynnistyi 1.10.2017, kun hanketyöntekijät aloittivat työnsä. Hankkeen alkuvaiheessa oli olennaista saada projektin käynnistyminen työllisyyskentän toimijoiden tietoon. Hankkeen alkumetrien toimenpiteistä on kerrottu tarkemmin Verkoston rakentaminen ja ylläpitäminen -osiossa.

10 instagram julkaisua Jo syksyn 2017 aikana perustimme kaikki Vauhdittamon sosiaalisen median tilit ja aloimme kertoa niissä toiminnastamme.

Tässä kuvassa näkyy kymmenen ensimmäistä julkaisua Instagram-tililtämme. Kuvissa on esitelty hankkeen sisältöä, työntekijöitä, tiloja, tunnelmia ja ensimmäisiä yhteistyökokouksia.

Ihan hankkeen alkuvaiheessa loimme uutiskirjejakelulistan keskeisimmistä yhteistyökumppaneistamme ja lisäsimme listalle jäseniä sitä mukaa, kun halukkaita ilmaantui. Uutiskirjeet verkostolle ovat olleet koko hankkeen historian ajan tärkeä viestintä- ja markkinointikanava. Tällä hetkellä uutiskirjejakelulistalla on noin 280 yhteistyökumppania.

Monet työllisyys- ja koulutuskentällä toimivat eivät käytä työssään sosiaalista mediaa ja ovat kiitelleet säännöllisesti sähköpostiin ilmestyvää uutiskirjettä, johon on koottu tulevat tapahtumat ja muita vinkkejä työhön. Varsinkin alkuun oli olennaista saada kaikki keskeiset yhteistyötahot tietämään, mikä Vauhdittamo on, jotta he osaavat ohjata asiakkaita palveluumme. Uskoimme, että alkutaipaleella asiakkaita ohjautuu palveluun parhaiten yhteistyökumppaneiden kautta, ja niin kävikin.

Vauhdittamon www-sivut valmistuivat vasta keväällä 2018, vaikka palvelupiste avattiin 1.2.2018. Alkuun markkinointi asiakkaille tapahtui lähinnä Facebook-sivujemme kautta. Aktiivisella julkaisutahdilla ja yhteistyökumppaneiden avulla saimme tasaiseen tahtiin uusia tykkääjiä sivulle ja sitä kautta näkyvyyttä.

 

PERINTEISET MEDIAT: SANOMALEHTI JA RADIO

Iso markkinointiapu hankkeen alkuvaiheessa olivat pari lehtiartikkelia, jotka Vauhdittamosta tehtiin. Ensimmäinen juttu ilmestyi tammikuussa 2018 Uusi Lahti -ilmaisjakelulehdessä. Se toi asiakkaita pitkällä aikavälillä, artikkeli oli osunut monen silmään ja ajatus Vauhdittamon palveluiden käyttämisestä oli jäänyt muhimaan mieleen. Etelä-Suomen Sanomat teki ison lehtijutun toiminnastamme ja erään asiakkaan onnistumistarinasta huhtikuussa 2018. Se toi selvän piikin asiakasvirtaan, moni oli lähtenyt liikkeelle jutun innoittamana.

Olemme tehneet jokaisesta vähänkin isommasta rekrytapahtumasta lehdistötiedotteen, joka on lähtenyt Lahden kaupungin viestinnän avustuksella eteenpäin medialle. Lisäsimme noin puolessa välissä hanketta median edustajia uutiskirjejakelulistallemme, eli alueen radio- ja lehtitoimituksiin on tasaiseen tahtiin ilmestynyt postia Vauhdittamolta. Olemme alusta asti käyttäneet tapahtumien markkinoinnissa myös ESS Menoinfo -tapahtumakalenteria, jota toimittajat hyödyntävät juttuideoita etsiessään.

Myös radiohaastattelut ovat olleet apuna palvelun markkinoinnissa. Avajaisviikolla Ylen paikallistoimitus teki radiojutun ja myös useiden tapahtumien tiimoilta paikalliset radiokanavat ovat tehneet jutun joko etukäteen tai toimittaja on tullut paikan päälle haastattelemaan toimijoita ja kävijöitä. Kaikkiaan Vauhdittamosta on tehty 16 lehtiartikkelia ja seitsemän radiohaastattelua.

lehtiartikkeleita

Olemme kokeilleet myös maksettua mainontaa sanomalehtiin. Uusi Lahti -lehdessä julkaistiin maksettu mainos palvelustamme toukokuussa 2019, Yrityspistettä mainostettiin Päijät-Hämeen yrittäjien lehdessä 04/2018 ja Lahti on oppijan kaupunki -tapahtumasta tehtiin yhteismainos oppilaitosten kanssa. Kokemuksemme mukaan lehtimainokset eivät ole toimineet yhtä hyvin kuin kirjoitetut artikkelit ja haastattelut. Mainoksiin laitettu raha ei ole tuottanut vastaavaa hyötyä, eli asiakkaita ei ole juurikaan ohjautunut mainosten ansiosta palveluun.

KAMPANJAT, JALKAUTUMINEN JA TEMPAUKSET

Yksi tapa markkinoida Vauhdittamoa on ollut erilaisiin tapahtumiin osallistuminen. Osallistuimme muun muassa koko Vauhdittamon verkoston kanssa elokuussa 2018 Lahti Block Partyyn. Järjestimme osallistavaa ohjelmaa festivaalihengessä ja teimme samalla palveluamme tunnetuksi.

Lanunaukio    Karirannanpuisto

Keväällä 2018 kokeilimme päivystää TE-toimiston aulassa jututtamassa asiakkaita, mutta kokeilu ei tuonut juurikaan lisää asiakkaita. Olemme osallistuneet ahkerasti yhteistyökumppaneiden tapahtumiin, muun muassa Koulutuskeskus Salpauksen kyläjuhliin elokuussa 2018 ja Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän rekryiltapäivään keskussairaalalla syksyllä 2018.  

Vauhdittajat  PHHykyssä

Vauhdittamon 1-vuotissynttäriviikkoa vietimme Työnhaun ja opiskelun vauhtiviikko -teemalla ja silloin ohjelmassa oli muun muassa koulutusneuvontaa ja kuumaa kaakaota markkinapäivän humussa. Erilaisista koulutustoimijoiden kanssa toteutetuista tempauksista kerrotaan lisää Oppilaitosyhteistyö -artikkelissa.

Vauhdittamo toteutti yhteistyössä Ohjaamo Lahden kanssa bussimainoskampanjan 16.9-29.9.2019. Kampanja kohdistui Lahden seudun liikenteen busseihin, joihin laadittiin Ohjaamo Lahden ja Vauhdittamon yhteismainos sekä Yrityspisteen mainos. Mainoksia laitettiin neljäänkymmeneen LSL:n bussiin, yhteensä 1200kpl. Kokonaismäärästä Yrityspisteen mainoksia oli 1/3 (400kpl), Ohjaamon ja Vauhdittamon yhteismainoksia 2/3 osaa (800kpl). Mainokset sijoiteltiin pääasiassa istuinselustoihin.

Kuva bussikampanjasta

Bussikampanjan mainosmateriaali

Bussimainoskampanja oli rahallisesti isoin markkinointiponnistus, jonka olemme toteuttaneet. Ainoastaan yksi asiakas kertoi löytäneensä palveluun bussimainoksen perusteella, joten panos-tuotos-suhde ei onnistunut tässä kampanjassa.

SOSIAALINEN MEDIA MARKKINOINNIN TYÖVÄLINEENÄ: ESIMERKKEJÄ

Vauhdittamolla on www-sivujen lisäksi käytössä seuraavat sosiaalisen median kanavat: Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter ja Pinterest. Somekanavien erilaisista käyttötarkoituksista kerrotaan tarkemmin Digistrategia ja kanavat -artikkelissa.

Olemme pitäneet tärkeänä lähtökohtana sitä, että somekanavat ovat aidosti aktiivisessa käytössä ja postauksia julkaistaan tasaiseen tahtiin. Aika pian palvelupisteen auettua tuli rutiiniksi tehdä maanantaisin "viikonaloituspostaus", jossa mainostamme viikon erityistärppejä ja yhteistyökumppaneiden tarjontaa. Tässä pari esimerkkiä: 

 

Facebook postaus kesätauko

somepostaus

Tapahtumien markkinoinnissa Facebook on ollut melkein ilmainen ja oivallinen apu. Vauhdittamon Facebook -sivulla on keväällä 2020 yli 800 seuraajaa, joten julkaisumme leviävät jo automaattisesti melko isolle joukolle. Kaikista rekrytapahtumista on tehty Facebook -tapahtuma, jota on jaettu erilaisiin ryhmiin (esim. Lahti-ryhmä, Työtä ja palveluja tarjotaan Päijät-Häme, Tapahtumia ja tempauksia -ryhmä) ja käytetty jonkin verran myös sponsorointia. Tapahtuman mainontaan on saatettu laittaa noin kymmenen euroa parin viikon kampanjaa. Sponsoroinnista on erittäin hyvät kokemukset: vähällä rahalla paljon näkyvyyttä. Satunnaiset somekäyttäjät, jotka eivät muuten olisi kiinnostuneita Vauhdittamon palveluista, saattavat saada uutisvirtaansa tapahtumamainoksen ja lähteä liikkeelle. Esimerkiksi Öissä töissä -tapahtumassa helmikuussa 2020 sponsorointi onnistui hyvin: paikalle tulijoista iso osa oli saanut tapahtumasta tiedon sosiaalisen median kautta:

some osallistujamäärät

 

Olemme kokeilleet välillä sponsorointia myös Vauhdittamon yleismainontaan. Olemme koettaneet aktivoida erityisesti miehiä, joten sponsoroitua mainostakin on kohdennettu välillä miesväestölle. Koronaviruspandemian aikaan keväällä 2020 jatkuvalla sponsoroinnilla Facebookissa pyöri tällainen mainos:
 

facebook mainos

Mainostusta sosiaalisen median kanavissa on usein tehostettu niin, että Vauhdittamon työntekijät ovat jakaneet julkaisuja myös henkilökohtaisissa sosiaalisen median kanavissaan. Varsinkin LinkedInissä tällä menettelyllä on saatu usein paljon tehoa julkaisujen näkyvyydelle.

rahoittajan logot