Vauhdittamo Vipuvoimaa Eu:lta, ELY-keskus mobiili Vipuvoimaa Eu:lta, ELY-keskus

Brändi hankkeen asiakasohjurina

4.5.2020

Brändi on asiakkaan määrittelemä aineeton hyödyke, joka kytkeytyy hänen mielikuvaansa, tietoonsa ja kokemuksiinsa tietystä tuotteesta tai palvelusta. Asiakkaalla ei suinkaan välttämättä ole suhdetta yritykseen tai tuotteeseen vaan hänen kokemaansa brändiin. Asiakkaalle brändi muodostuu lupauksena. Se välittää luottamusta, johdonmukaisuutta ja odotuksia, jotka asiakas tuotteelle määrittelee. Brändi on nimi, käsite, symboli, muoto tai niiden yhdistelmä, jolla yrityksen tuotteet/palvelut erilaistetaan kilpailijoiden samankaltaisista tuotteista/palveluista. Brändi on kaiken sen tiedon, kokemusten ja mielikuvien summa, joita kuluttajalla on tuotteesta/palvelusta. (Lindberg-Repo, 2005, 16.)

Vauhdittamolle on laadittu oma brändikirja, joka mukailee Lahden kaupungin brändiohjeistusta.

Brändin merkitys on Vauhdittamon kaltaiselle hankkeelle äärimmäisen tärkeä. Vauhdittamon brändin on tarkoitus houkutella työelämän kynnyksellä olevia työnhakijoita. Vauhdittamon asiakkuuteen ei vaikuta työttömyyden kesto tai muu status. Kuitenkin palvelusta on jätetty ulkopuolelle sosiaalisen kuntoutuksen palvelut sekä esim. kelan päivystys ja maahanmuuttajia varten on jo olemassa oleva työllisyystoimijoiden verkosto, jotka ovat erikoistuneet maahanmuuttajien tilanteeseen.

Nämä toimenpiteet on tehty, jotta Vauhdittamon palvelu ei näyttäydy satunnaiselle kävijälle minkään marginaaliryhmän palveluna vaan brändi pysyisi houkuttelevana kaikille työnhakijoille, alan vaihtajille ja koulutuksesta kiinnostuneille. Tästä syystä Vauhdittamon tavoitteiden ja brändin kirkastaminen henkilöstölle on tärkeää ja jokaisen työntekijän tulee omalla toiminnallaan tukea brändiä. Mielikuva palvelusta on helppo saada ajautumaan epäsuotuisaan suuntaan tahdotusta ja tämän tapahduttua sitä on vaikea saada käännettyä takaisin. Tästä syystä brändimielikuvan ylläpito vaatii jatkuvaa työtä.

Brändin vaikutuksia seurataan esimerkiksi tarkkailemalla millaisia asiakkaita Vauhdittamoon ohjautuu. Pelkkä olettamus ei tässä kohtaa riitä, vaan ohjautuneista on hyvä kerätä asiakasdataa, jonka pohjalta päätöksiä tehdään.

Vauhdittamo brändikirja

Vauhdittamo Brändikirja

 

Vauhdittamon brändi

Nimi

arvot

tavoitteet

Puhetapa

värimaailma

logo

typografia

Lahti sans

käyntikortit

toimitilat

markkinointirekvisiitta

henkilökunnan tyyli

esitteet

roll-up

julisteet

tapahtumamainonta

mediat

vauhdittamon palvelut

yrityspiste

ESR-ohjeistus

Miten kuvailisit Vauhdittamoa

Brändikirja on ladattavissa oheisesta linkistä: Vauhdittamo brändikirja

Rahoittajan logot